• NEWYDDION

Gofal Aelwyd

Gofal Aelwyd

Mae gan y diwydiant meddygol y gyfradd goddefgarwch gwall isaf ymhlith llawer o ddiwydiannau yn y byd, ac mae dwyster gwaith a chymhlethdod pob cyswllt hefyd yn uchel iawn.Gyda chymorth technoleg symudol Rhyngrwyd Pethau ac offer terfynell symudol i integreiddio systemau meddygol, gellir ei ddefnyddio mewn gorsafoedd nyrsio, gorsafoedd meddygon, fferyllfeydd ac adrannau eraill Yn fanwl i leihau gwallau meddygol, gwella effeithlonrwydd gwaith, symleiddio prosesau cyfathrebu, a chwistrellwch fywiogrwydd newydd i'r system feddygol

Gofal Iechyd

Ceisiadau

1. Casglu Gwybodaeth Hanfodol Cleifion

2. Trac meddyginiaethau sy'n defnyddio a gwirio meddygol

3. Mae arwyddion hanfodol y claf yn asesu ac yn dadansoddi.

Budd-daliadau

Gyda PDA llaw meddygol a chod bar, gall y meddygon a'r nyrsys nodi claf yn gywir a chael mynediad ar unwaith i wybodaeth feddygol y claf hwnnw yn ystod y broses gofal iechyd, ysgafnhau dwyster gweithio, gwella effeithlonrwydd gweithio a lleihau cyfradd gwallau.


Amser postio: Ebrill-06-2022